KATEMPRIS

Katabaro English medium Primary School

 

 

 

ÿNyheder  

 

ÿVedtægter 

 

ÿMedlemsinfo 

 

ÿKontakt os  

ÿSSK´s start  

ÿGalleri  

 

 

 

Foreningens start.

 

 

   Den 5. juni 2012 blev første spadestik taget til Anne og Brightons projekt: KATEMPRIS 

  • en skole med en anden pædagogik og didaktik

  • en skole med andre disciplinære metoder

  • en skole med en anden skolekultur

  • en skole med international standard

og mange flere drømme om, hvordan der kan holdes skole i Karagwe.

 

 

 

 

 

   Vi var en flok danskere, der var med til Anne og Brightons bryllup i 2010. Allerede dengang hørte vi om deres drømme angående skoleprojektet, og vi har fulgt udviklingen af projektet nøje gennem de informationer  og nyhedsbreve, de har sendt til os individuelt. Vi har alle følt, at det var et godt og perspektivrigt stykke udviklings-arbejde, som vi gerne vil støtte op om. 

 

 
   I efteråret 2012 havde vi lidt kontakter med hinanden på kryds og tværs, og blev enige om at indkalde alle interesserede til et møde med det formål at stifte en forening, der skulle forsøge at gøre kolleger, venner, bekendte og famile interesseret i at støtte et projekt i Tanzania. Et projekt, hvor  man er sikker på, at ens kontingent og gaver går til et bestemt formål, som man kan følge i tekst og billeder. 

   De indsamlede midler bruges ikke til administration, da alle arbejder frivilligt, og tanken er, at der ikke skal bruges penge på frimærker og flotte brochurer, men at kommunikation sker via foreningens hjemmeside, mail og sms. Da ikke alle har en pc - vi er selvfølgelig klar over, at nogle 60+ ikke har haft mulighed for at lære brugen af pc - håber vi, de kan få hjælp af børn eller børnebørn til at holde sig orienteret og opdateret via hjemmesiden.

 

 
Lørdag den 9. februar var vi samlet i Middelfart, hvor alt det indsamlede materiale (skoleborde og -stole,tavler, engelskbøger, en legeplads, kontormøbler, kantinemøbler m.m.m) var opmagasineret i lade og garage. Det fik vi nu stablet ind i to 20' containere og fik konstateret, at det, vi havde kørt til Middelfart, passede til en 40' container. Vi skal nu til at søge efter en donation til transporten af sådan en container, og det håber vi på kan findes inden efteråret.

Desuden holdt vi også denne lørdag stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse, som konstituerede sig ved samme lejlighed. Oplysninger om disse valg kan ses på siden ÿKontakt os  

 

 

Søndag den 30. marts 2014 placeres containeren på sin fremtidige plads på grunden ved skolen. Glædens dag. Det har været en lang og besværlig rejse. I oktober 2013 blev de to 20' containere omlastet til den 40' container, der ses på billedet. Ingen donation - så vi betalte 82.781 kr. for fragt og container. Den 20. december blev den afskibet fra Fredericia og i begyndelsen af februar nåede den i havn i Dar Es Salaam. Arbejdet med at sende den videre gik ikke efter planen. Der var fejl i papirgangen og slendrian med tilbagemelding - og så skulle der betales 20.834 kr. i moms. Helt uforståeligt. Hertil kom så 7 ugers pladsleje på havnen til 20.663 kr. Dyre lærepenge. Men nu er den på plads og forhåbentlig med det oprindelige indhold i nogenlunde hel stand.

 

 - - - O - - -

Vores danske støtteforening kommer til at arbejde sammen med den tanzanianske organisation "Pamoja Tuna Nguvu Education Foundation" (PATNEF). PATNEF har til formål at støtte projekter i Karagwe, der har focus på uddannelse af høj kvalitet."Pamoja Tuna Nguvu" betyder "Sammen er vi stærke".                                                                                           

Det første projekt, der støttes, er skoleprojektet KATEMPRIS, idet denne skole skal være grundlaget for det videre arbejde. Meget kort fortalt forestiller Anne og Brighton sig KATEMPRIS som en modelskole, hvor der sigtes mod at tilbyde undervisning, der fremmer kritisk tænkning, fremmer kreativiteten og udvider horisonten, så eleverne kan blive uafhængige, spørgende og aktive borgere og blive en slags rollemodeller for skoleelever og spydspidser i det videre forløb.

Organisationen PATNEF skal også sikre, at KATEMPRIS arbejder videre, selv om Anne og Brighton ikke er rorgængere mere. Foreningen støtter således ikke Anne og Brighton privat men skoleprojektet KATEMPRIS.

 

- - - O - - -